Participem a la Comissió per a la Igualtat de la Conca de Barberà


L'Associació Juvenil Barjaula el passat 18 de novembre vam participar de la reunió de la Comissió per a la Igualtat de la Conca de Barberà. On es va seguir el següent ordre del dia:

1. Seguiment de les accions realitzades del III Pla comarcal d'igualtat de gènere 
2. Efectes de la Covid-19 amb perspectiva de gènere i proposta d'accions
3. Torn obert de paraules


Comentaris

Segur que també t'interessa!