Es posposa l'Assemblea General Ordinària al 8 de maig

 La Junta Directiva de l'Associació Juvenil Barjaula us convoca a tots els socis i sòcies el dissabte 8 de maig a les 19.30h, en convocatòria única, a l'Assemblea General Ordinària que se celebrarà a la Torre de Barjaula (Muralla Jaume II, torre 14). L'Assemblea estarà marcada per la renovació de junta que s'ha de fer ordinàriament cada dos anys.


Amb el següent ordre del dia:

1-. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2-. Presentació de candidatures.

3-. Renovació de la Junta directiva.

4-. Precs i preguntes.

Comentaris

Segur que també t'interessa!