ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, 31 DE MAIG DE 2008


L'Associació Juvenil Barjaula convoca a tots els seus socis a l'Assemblea General Ordinària que està prevista pel proper dissabte 31 de maig, a dos quarts de vuit del vespre en primera convocatòria i a les vuit en segona, a la seu social de l'entitat: Muralla Jaume II, Torre 14 de Montblanc.

Cada 2 anys, seguint els estatuts de l'entitat, s'ha de renovar la junta de l'Associació. L'última renovació va ser al desembre del 2006.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Balanç de la tasca realitzada durant els últims 2 anys
3. Estat de comptes
4. Dimissió de la Junta actual
5. Elecció de la nova Junta entre les candidatures presentades
6. Precs i preguntes

Qualsevol soci o sòcia pot presentar candidatura a Junta per a ser sotmesa a votació per l'Assemblea sempre i quan compleixi els requisits que descriuen els estatuts de l'entitat. La Junta, en compliment de l'article 13.4 dels estatuts de l'entitat, posa a disposició de tots els socis una còpia dels estatuts. Per altra banda, també es facilitarà als interessats una llista de socis/es només amb aquesta finalitat. Els interessats poden demanar aquesta documentació posant-se en contacte amb qualsevol membre de Junta, passant per la Torre en horari d'activitat o enviant un correu electrònic a ajbarjaula@gmail.com

La Junta de l'Associació Juvenil Barjaula
Montblanc, 10 de maig de 2008

Comentaris

Segur que també t'interessa!