29 de febrer, Assemblea General Ordinària

Em plau convidar-te a l'Assemblea General Ordinària de l’Associació Juvenil Barjaula de Montblanc, que se celebrarà el proper 29 de febrer de 2020 a la seu social de l’entitat, torre de l'Associació Juvenil Barjaula (C/Muralla Jaume II, Torre 14), a les 20h en primera convocatòria i a les 20.15h en segona convocatòria. 

Amb el següent ordre del dia:

1-. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2-. Moviment de socis i sòcies.
3-. Balanç de les tasques realitzades de l’agost del 2019 fins al febrer del 2020.
4-. Presentació de l’estat de comptes de l’entitat.
5-. Aprovació del Pressupost 2020 de l'associació.
6-. Modificació del l'Article 4 i Article 15.2 dels estatuts de l'associació.
7-. Precs i preguntes.


Esperant la teva assistència, rep una cordial salutació.


A l'Assemblea només tindran dret a veu i vot els socis i les sòcies de 14 a 30 anys (amdues edats incloses).


Eduard Molné Pulido
President de l’Associació Juvenil Barjaula


Comentaris

Segur que també t'interessa!