Vols formar part de l'Associació Juvenil Barjaula?

 La Junta Directiva actual vam començar a treballar l'agost del 2019 amb ganes d'aportar propostes noves i que poguessin ser d'interès pels i les joves de Montblanc.


Som una junta nombrosa, tanmateix volem sumar més joves, més perspectives i més propostes al projecte.

El compromís dins l'associació és fet a mida de cada jove. Cadascú depenent de la seva disponibilitat se li atorguen unes responsabilitats o unes altres.

Si vols formar part de l'Associació Juvenil Barjaula o bé, vols aportar una proposta; et pots posar en contacte amb algun membre de la Junta Directiva o enviant-nos un missatge a través de la missatgeria d'Instagram.


L'Associació està formada per:

- La Junta Directiva. Presidència, Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria i Vocals.

Soci col·laborador/Sòcia col·laboradora. Aquests tenen dret a veu i vot a totes les reunions de junta i assemblees. I aporten a l'associació un cop de mà quan sigui necessari. No s'exigeix un compromís constant, però tot esforç s'agraeix.

Soci i sòcies. És una figura simbòlica de totes les persones que han col·laborat o col·laboren amb l'Associació.

(Cap membre de l'Associació ni paga quota ni en surt beneficiat econòmicament)
Per treballar millor estem organitzats en comissions de treball:

Comissió de Presidència i Secretaria:

- Gestió del correu electrònic i la pàgina web.

- Tràmits administratius.

- Convocar les reunions i les assemblees.

- Redactar les actes de les reunions i les assemblees.

- Informar a la Junta Directiva de tots els correus rebuts.

- Comunicació amb altres associacions, l'ajuntament, institucions i ens.


Comissió de Tresoreria:

- Tràmits econòmics.

- Control dels ingressos i despeses de l'associació.


Comissió de Xarxes Socials:

- Gestió de les diferents Xarxes Socials.

- Difusió i contacte directe amb els joves de Montblanc.

- Creació dels cartells dels diferents esdeveniments.


Comissió de Material, Higiene i Begudes:

- Redacció de l'inventari de l'Associació.

- Preparació del material per cada activitat.

- Contacte amb distribuïdores de begudes, menjar, material i infraestructura.

- Compra de begudes, menjar, material i infraestructura.

Comentaris

Segur que també t'interessa!