JOVES DE BARJAULA I AUVËNGUEN ASSISTEIXEN A LA TROBADA DEL PLA NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA

L'emancipació, l'empoderament i la participació dels i les joves seran les prioritats del nou full de ruta de les polítiques de joventut fins el 2020.

Més de 700 joves d'arreu del país van assistir a la Trobada del Pla Nacional de Joventut de Catalunya el passat 27 de febrer a Manresa per definir les bases del nou marc de referència de les polítiques de joventut a la propera dècada. La Trobada culmina un gran procés de consulta que ha donat veu a 10.000 joves, que han fet més de 42.000 propostes i aportacions.

Una quinzena de joves de l'Associació Juvenil Barjaula i l'Associació Juvenil Auvënguen, jóvens de l'Espluga van desplaçar-se a Manresa per assistir a la Trobada.

Durant la Trobada es van donar a conèixer els resultats de l'avaluació del pla vigent, el 2000-10, i es va fer el retorn de les aportacions rebudes durant el procés de consulta. Un procés impulsat pel Consell Rector del PNJCat, integrat per la Secretaria de Joventut, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis. També s'ha treballat en la redacció del nou text per a la seva posterior aprovació al Parlament, per consens, juntament amb el món local i l'associacionisme juvenil.

Educació, treball i habitatge joves seran els eixos prioritaris del nou pla

El nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya actualitzarà les polítiques de joventut per adaptar-les a una realitat social canviant amb l'objectiu de facilitar l'emancipació, l'empoderament i la participació de les persones joves. També reinvidicarà la centralitat de les polítiques per a joves dins les polítiques socials.

A més, el nou text impulsarà canvis estructurals en el mercat de treball, millorant-ne la seva qualitat i fomentant l'ocupació i l'emprenedoria juvenils; en educació, impulsant la corresponsabilització dels diferents agents educatius i millorant el procés de transició escola-treball, fent èmfasi en la formació professional; o en l'accés a l'habitatge, considerant-lo com un dret i incorporant noves estratègies i models residencials per a joves, fomentant la vivenda de lloguer.

També incoporarà accions en matèria de salut, avantçant a l'adolescència les polítiques de prevenció de riscos i de foment d'hàbits saludables; en cultura, promovent noves formes de creació, producció i difusió cultural i visibilitzant la llengua catalana; en cohesió social, millorant la mobilitat; o en participació, afavorint la incidència de les persones joves en les polítiques públiques o demanant el dret a vot als 16 anys.

Comentaris

Segur que també t'interessa!